VDW Reciproc gold_1 VDW Reciproc gold_2 VDW Reciproc gold_3
Endomotor VDW Reciproc gold

W czasie leczenia kanałowego zębów wykorzystujemy wielofunkcyjny mikrosilnik endodontyczny zintegrowany z endometrem.

Nowość 2012 roku – najbardziej zaawansowany endomotor na rynku umożliwiający pracę z dowolnym systemem instrumentów maszynowych NiTi i jednoczesny pomiar długości roboczej. Przez większość specjalistów urządzenie uznawane jest za najlepsze na świecie . Ogólnie mówiąc, urządzenie służy do opracowania kanału i elektronicznego pomiaru jego długości podczas leczenia endodontycznego. Niezawodność, duży wyświetlacz i bardzo dokładne wyniki to cechy pomagające osiągnąć sukces nawet w bardzo trudnych przypadkach.