Terapia Fotodynamiczna

Terapia fotodynamiczna skierowana przeciwko mikroorganizmom określana jest międzynarodowym symbolem PAD lub PACT (ang. Photo Activated Disinfection ; Photodynamic Antimicrobial Chemotherapy).

PACT znajduje coraz szersze zastosowanie w leczeniu chorób jamy ustnej stanowiąc alternatywę dla chemo- i antybiotykoterapii

Terapia fotodynamiczna wykorzystuje pewne związki chemiczne tzw. fotouczulacze oraz wzbudzające je źródło światła o odpowiedniej długości fali ( dostosowanej do ich widma absorpcyjnego). Żaden z tych elementów stosowany samodzielnie nie wywoła działania cytotoksycznego.

Fotouczulacze to związki chemiczne, która aktywowane światłem mają zdolność do niszczenia bakterii, wirusów, pierwotniaków i grzybów.

Jako źródło światła są wykorzystywane lasery i diody LED.

Zastosowanie w stomatologii

Stosowanie tej metody znajduje coraz szersze zastosowanie w terapii chorób jamy ustnej np.:

·         Chorób przyzębia

·         Chorób dziąseł

·         Infekcji kanałów korzeniowych

·         Leukoplakii

·         Liszaja płaskiego

·         Grzybic

·         Leczeniu infekcji HIV

 

Podsumowanie

Reasumując, można stwierdzić, że terapia fotodynamiczna jest skutecznym sposobem poprawy wyników tradycyjnego leczenia schorzeń jamy ustnej. Jej skuteczność skuteczność bezpieczeństwo zostały dobrze udokumentowane w badaniach in vivo i in vitro.