Strefa pacjenta

Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów.
Dezynfekcja i sterylizacja jest przeprowadzana z zachowaniem najwyższych światowych standardów.
Nasz personel jest przeszkolony w zakresie zasad dezynfekcji i sterylizacji, a nasze procedury są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkie narzędzia używane w czasie zabiegów są najpierw myte w stomatologicznej myjce ultradźwiękowej , a następnie dezynfekowane w wysoce aktywnych płynach bakteriobójczych. Następnie pakowane są w jednorazowe opakowania i sterylizowane w autoklawie. Co ważne – sterylnie opakowane narzędzia są za każdym razem rozpakowywane dopiero przy pacjencie.

Gabinet CENTERDENT jest wyposażony w nowoczesny autoklaw Melag , który sterylizuje narzędzia przy pomocy wysokiej temperatury , wysokiego ciśnienia i pary wodnej.

Wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe stosujemy sprzęt jednorazowy: rękawiczki, strzykawki , wężyki i igły do znieczuleń, strzykawki, końcówki ślinociągu i ssaka, kubeczki, śliniaki, osłonki na czujnik rentgenowski i kamerę wewnątrzustną, osłony na zagłówki, tacki na narzędzia.

Nasze odpady medyczne są odbierane przez specjalistyczną firmę, a następnie utylizowane.

Wpisy z FACEBOOKa