Ozon Ozonytron Mymed_1 Ozon Ozonytron Mymed_2
Ozon Ozonytron Mymed

Od 1898 r. wiemy, że Ozon jest silnym utleniaczem, a obecnie potrafimy  wykorzystać jego nieograniczone możliwości dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym. Badania naukowe pozwoliły precyzyjnie określić co zachodzi podczas zabiegu ozonoterapii. Okazało się, że właściwości niszczenia organizmów niższych (bakterii, grzybów i wirusów), przypisywane wcześniej Ozonowi posiada tlen atomowy, powstający podczas powstawania i rozpadu Ozonu. Niemiecka firma MIO Internationale OzonyTron (wcześniej Mymed) skonstruowała nowe, proste w obsłudze urządzenie OzonyTron, pracujące w tzw. systemie otwartym. Powstające mikrowyładowania bezpośrednio w polu magnetycznym sondy rozczepiają tlen cząsteczkowy O2 na dwie cząsteczki tlenu atomowego. Brak konieczności stosowania specjalnych kapturków ozonowych i głęboka penetracja tkanki (10 mm w głąb) czyni tę metodę niezmiernie skuteczną. Szeroki asortyment sond umożliwia dotarcie do różnych zmian.