Melag-autoklaw_1 Melag-autoklaw_2
Melag-autoklaw

Posiadamy  sterylizatornie z myjką ultradźwiękową, myjnią narzędzi Melaclean i autoklawem parowym Melag, zapewniającymi najwyższy poziom bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu.

Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. Wszystkie zestawy z narzędziami są sterylizowane w zamykanych zgrzewarką jednorazowych rękawach foliowo – papierowych w autoklawie próżniowym. Proces sterylizacji kontrolowany jest każdorazowo przez komputery wbudowane w autoklawy a dodatkowo przez testy chemiczne umieszczane razem z  zapakowanymi instrumentami.

Raz na 100 cykli autoklawu wykonujemy test biologiczny poprawności sterylizacji (badanie to jest wykonywane przez Wojewódzką Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie).
Dezynfekcja i sterylizacja jest przeprowadzana z zachowaniem najwyższych światowych standardów, jest najpewniejszą metodą zapobiegania zakażeniom.
Nasz personel jest przeszkolony w zakresie zasad dezynfekcji i sterylizacji, a nasze procedury są na bieżąco aktualizowane.

Co ważne – sterylnie opakowane narzędzia są za każdym razem rozpakowywane dopiero przy pacjencie.

Na poparcie naszych słów proponuję artykuł  z 28.06.2013 r. zamieszczony w Wiadomościach Olkuskich. http://www.wiadomosciolkuskie.pl/aktualnosci/813-jaki-jest-stan-sanitarno-higieniczy-przechodni-i-szpitali-w-powiecie-olkuskim