Chirurgia Stomatologiczna

Czasami zniszczenie zęba jest tak duże ,że istnieje konieczność usunięcia go.
Usunięcie zęba, czyli ekstrakcja, to zabieg chirurgiczny. Istotą tego zabiegu jest przerwanie ciągłości włókien ozębnej łączącej ząb z kością i wyjęcie go w całości z zębodołu. Im ząb bardziej zniszczony procesem próchnicowym i zapalnym, tym trudniejsza ekstrakcja.
Przystępując do usunięcia zęba należy ustalić wskazania i ewentualne przeciwwskazania do wykonania zabiegu.

 

Każda ekstrakcja jest postępowaniem chirurgicznym, w trakcie którego lub po którym mogą wystąpić powikłania ogólne i miejscowe.

 

Wskazania do usunięcia zęba wynikające z chorób tkanek zęba:
– zęby zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odbudowę,
– zapalenie miazgi zębów mądrości,
– martwica i zgorzel miazgi zębów wielokorzeniowych przy braku możliwości leczenia endodontycznego (niedrożność kanałów, kanały zakrzywione),
Wskazania protetyczne:
– zęby ustawione poza łukiem (jeśli nie wchodzi w grę leczenie ortodontyczne),
– pojedynczy ząb w szczęce.
Wskazania ortodontyczne:
– ekstrakcje zdrowych zębów np.: czwórek w celu stworzenia miejsca dla zębów ustawionych poza łukiem,
– usunięcie zawiązków zębów ósmych przy stłoczeniu zębów i przodożuchwiu.
Wskazania peridontologiczne:
– III° rozchwiania zęba
– nawrotowe ropnie przyzębne nie poddające się leczeniu zachowawczemu ani chirurgicznemu.
Wskazania chirurgiczne:
– zęby wielokorzeniowe ze zmianami okołowierzchołkowymi oraz zęby jednokorzeniowe przy braku możliwości leczenia zachowawczego lub przeciwwskazaniach do resekcji wierzchołka,
– zęby zatrzymane, które są przyczyną dolegliwości bólowych lub przemieszczają zęby sąsiednie,
– utrudnione wyrzynanie zębów ósmych, które nie rokują na prawidłowe wyrżnięcie,
– złamanie korony zęba poniżej brzegu kości uniemożliwiające odbudowę protetyczną,
– skośne lub podłużne złamanie korzenia zęba,
– złamanie zęba wielokorzeniowego (jeśli nie można zrobić amputacji lub hemisekcji),
– zęby zgorzelinowe tkwiące w szczelinie złamania kości,
– zęby zdrowe uniemożliwiające prawidłowe ustawienie odłamów złamania kości szczęk.

 

Po usunięciu zęba/zębów pacjent  otrzymuje instrukcję postępowania po zabiegu, do której powinien się dostosować , aby uniknąć powikłań i utrudnionego  gojenia.