Asistina W&H_1 Asistina W&H_2
Asistina W&H

Urządzenie, które w czasie 35 sek. automatycznie czyści i konserwuje wszelkie końcówki stomatologiczne. Czyszczenie i konserwacja końcówek następuje trzyfazowo: mycie wewnętrznych części, smarowanie olejem serwisowym, przedmuch. Podczas czyszczenia i konserwacji mechanizmy wewnętrzne końcówki są poruszane tak jak podczas jej normalnej pracy, co umożliwia dokładne jej wyczyszczenie i nasmarowanie.